THANH TÙNG BAILEY CHUYÊN

THANH TÙNG BAILEY - CÔNG TRÌNH CÁC NĂM

HƠP TÁC CÙNG THANH TÙNG BAILEY

Thông qua các hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động liên doanh, liên kết với các nhà thầu trong và ngoài nước. Chúng tôi đã đạt được những thành tích đáng kể và đủ mạnh để thực hiện ở việc thi công các dự án có quy mô lớn. Đáp ứng yêu cầu vế chất lượng dưới sự giám sát của công ty tư vấn trong và ngoài nước và được chủ đầu tư hài lòng.

Từ những tiền đề trên công ty chúng tôi xây dựng một nền tảng vũng chắc về thương hiệu “Thanh Tùng Bailey”. Khi nói về cầu Bailey là chúng tôi là đơn vị hàng đầu tại Việt Nam

Giới thiệu năng lực Liên hệ

TIN TỨC