Công trình: Cầu Bailey Bưng Mô – Gói 5A Đường Cao tốc HCM – Long Thành – Dầu Giây

Tiến độ 10 ngày bao gồm thi công 2 mố rọ đá

Kết cấu nhịp:  21.876m (3/1), tải trọng HL-93 Cầu gồm 2 làn xe chạy, mỗi làn rộng 3.9m

Tải trọng thiết kế:  HL – 93 Thời gian thi công: 10 ngày 

Trả lời

0974 396 879