Công trình: Cầu Bailey, Dự án Nhà Máy Thủy Điện Đức Thành

  • Bailey hệ 2/2, chiều dài 34.068m, hệ số an toàn 1.2. Có  tăng cường cứng thanh mã hạ cầu hệ 2/2
  • Tải trọng: 70 tấn
  • Tiến độ thi công: 20 ngày
  • Địa điểm xây dựng: Xã Thống Nhất, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước

Trả lời

0974 396 879