Công trình: Cầu Bailey, Dự án Khu Dân Cư Hải Yến.

  • Bailey hệ 3/2, chiều dài 31.02m có tăng cường cứng trên và dưới, lắp dặt hoàn thiện 2 mố rọ đá, hai mố thép hình.
  • Tải trọng: HL93.
  • Tiến độ thi công: 35 ngày.
  • Địa điểm xâu dựng: Huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Trả lời

0974 396 879