Công trình : Cầu Bailey Thủy điện Bắc Mê – Hà Giang.

Cầu gồm 3 nhịp : 15.24m ( hệ 3/1) + 48.768m ( hệ 3/2) + 15.24m ( hệ 3/1)

Tổng chiều dài toàn cầu L= 64.548m

Tải trọng thiết kế: 0.65 HL-93

Thời gian thi công: 35 ngày

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0974 396 879