Công trình : Cầu Bailey Xa Cát – Bình Phước

( Thuộc dự án đầu tư xây dựng 14 cầu trên tuyến Đăk Nông – Bình Phước).

Cầu gồm 2 nhịp, có chiều dài L=24.384m x 2 nhịp +0.54m =49.308m

Cầu gồm 2 làn xe chạy, mỗi làn rộng 3.9m

Tải trọng thiết kế:  HL – 93

Thời gian thi công: 10 ngày

Trả lời

0974 396 879