Công trình: Cầu tạm Bailey Dự Án Khu Trung Tâm Nam Rạch Chiếc

  • Cầu tạm Bailey hệ 3/2 giữa + 2/2 biên, chiều dài 37.116m có tăng cường đà cứng.
  • Tải trọng: 70 tấn
  • Tiến độ thi công: 30 ngày
  • Địa điểm xây dựng: Khu trung tâm Nam Rạch Chiếc, Phường An Phú, Quận 2, TP.Hồ Chí Minh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0974 396 879