Công trình: Cầu tạm Bailey Dự Án Khu Trung Tâm Nam Rạch Chiếc

  • Cầu tạm Bailey hệ 3/2 giữa + 2/2 biên, chiều dài 37.116m có tăng cường đà cứng.
  • Tải trọng: 70 tấn
  • Tiến độ thi công: 30 ngày
  • Địa điểm xây dựng: Khu trung tâm Nam Rạch Chiếc, Phường An Phú, Quận 2, TP.Hồ Chí Minh.

Trả lời

0974 396 879