Công trình: Cầu tạm Bailey phục vụ xây dựng đường tránh Huế

Công trình: Cầu tạm Bailey phục vụ xây dựng đường tránh Huế

Địa điểm: Thừa Thiên Huế

Chiều dài cầu: 21.876m; chiều rộng làn xe: 3.9m; tải trọng: 60 tấn.

Kết cấu nhịp dầm Bailey gồm: 01 nhịp hệ 3/1 (TS) 21.876m

Ngày hoàn thành: Tháng 3 năm 2013.

Thời gian thi công: 3 ngày

Trả lời

0974 396 879