Công trình: Cầu tạm Xóm Than

Công trình: Cầu tạm Xóm Than

Địa điểm: Xã Tân Hòa – H. Tân Thạnh – Long An

Chiều dài cầu: 24.924m; chiều rộng làn xe: 3.9m; tải trọng: 13 tấn.

Kết cấu nhịp dầm Bailey gồm: 01 nhịp hệ 2/1 (DS) 24.924m

Ngày hoàn thành: Tháng 3 năm 2013.

Thời gian thi công: 4 ngày

Trả lời

0974 396 879