Công trình: Cho thuê cầu Bailey, gia công mố trụ cầu Kênh Sáng.

  • Cầu tạm Bailey hệ 3/1, chiều dài 82.836m có tăng cường cứng dưới và gia công phần xà mủ và hệ giằng mố trụ.
  • Tải trọng: 60 tấn
  • Tiến độ thi công: 20 ngày
  • Địa điểm xây dựng: Cầu Kênh Xáng, Xã Long Toàn, Huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0974 396 879