Công trình: Cho thuê cầu Bailey, gia công mố trụ cầu Kênh Sáng.

  • Cầu tạm Bailey hệ 3/1, chiều dài 82.836m có tăng cường cứng dưới và gia công phần xà mủ và hệ giằng mố trụ.
  • Tải trọng: 60 tấn
  • Tiến độ thi công: 20 ngày
  • Địa điểm xây dựng: Cầu Kênh Xáng, Xã Long Toàn, Huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh.

2 thoughts on “Công trình: Cho thuê cầu Bailey, gia công mố trụ cầu Kênh Sáng.

  1. Pingback: $$ Công ty Cổ Phần Xây Dựng Thanh Tùng Bailey $$ - THANH TÙNG BAILEY

Trả lời

0974 396 879