Công trình: Cho thuê cầu bailey hệ 3/1. phục vụ thi công cầu Vàng.

Cầu Bailey hệ 3/1, có chiều dài ( 04 khoang x 3.048m) + 0.54m = 12,732m, 1 làn xe chạy rộng 3.9m.

Tải trọng HL93

Tiến độ thi công: 07 ngày.

Địa điểm xây dựng: Gói thầu XL 04A. Cầu Vàng, Cầu Linh Nham Quốc lộ 19, Tỉnh Gia Lai.

Năm thi công : 2022

Trả lời

0974 396 879