Công trình: Cho thuê cầu bailey hệ 3/1. phục vụ thi công Dự án ĐMT Phước Thái 2.

Cầu Bailey hệ 3/1, có chiều dài ( 07 khoang x 3.048m) + 0.54m = 21,876m, 1 làn xe chạy rộng 3.9m. Cho thuê hai bản dẫn đầu cầu, tấm chống lún mố cầu. Chi phí thiết kế thẩm tra và xin giấy phép.

Tải trọng 50 tấn

Tiến độ thi công: 10 ngày.

Địa điểm xây dựng: xã Phước Thái, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.

Năm thi công : 2022

Trả lời

0974 396 879