Công trình: Cho thuê cầu Bailey phục vụ công trình cầu Cái Dầu, Tỉnh Vĩnh Long.

–     Cầu Bailey hệ 2/1 chiều dài 50.388m bao gồm 03 nhịp

–     Tải trọng: H18.

–     Tiến độ thi công: 07 ngày.

–     Địa điểm xâu dựng: Cầu Cái Dầu tại Km 34+154, Quốc Lộ 54, Xã Tân Lược, Huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0974 396 879