Công trình: Cho thuê cầu Bailey phục vụ công trình cầu Trà Cuộn, Cầu Phước Hảo, Tỉnh Trà Vinh.

Cầu Bailey hệ 3/1 dài 27.972m, hệ 3/1 dài 24.924m có 2 làn đường dành cho người đi bộ. Cho thuê bản dẫn hai đầu cầu, thép hình H300 kê hai bản dẫn. Thi công mố.

Tải trọng cầu: HL93.

Tiến độ thi công: 20 ngày kể từ ngày nhận được bàn giao mặt bằng, hai đường dẫn vào cầu.

Địa điểm xây dựng: Công trình Cầu Trà Cuộn, Cầu Phước Hảo, Tỉnh Trà Vinh.

Trả lời

0974 396 879