Công trình: Cho thuê cầu Bailey phục vụ công trình cầu Xã Hời, Tỉnh Đồng Tháp

  • Cầu Bailey hệ 2/1 chiều dài 25.464m, hệ 2/2 chiều dài 24.924m.
  • Tải trọng: HL93
  • Tiến độ thi công: 07 ngày
  • Địa điểm xây dựng: Km 31+520, Quốc Lộ 54, Cầu Xã Hời, huyện Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0974 396 879