Công trình: Cho thuê cầu Bailey phục vụ công trình Ninh Sơn

Cầu Bailey hệ 2/1 chiều dài 15.780m, bản dẫn hai đầu cầu và gối kê cầu

Tải trọng cầu: 30 tấn

Tiến độ thi công: Từ ngày 2/8/2020 đến ngày 6/8/2020.

Địa điểm xây dựng: Xã Ninh Sơn, Thị Xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa.

Trả lời

0974 396 879