Công trình: Cho thuê cầu Bailey

Trụ thép hình H300, hệ giằng xà mủ cầu Bailey thủy điện Xuân Minh.

  • Cầu Bailey hệ 3/1 gồm 02 nhịp chiều dài 52.356m, thi công trụ thép hình H300 dài 6.08m, hệ giằng xà mủ.
  • Tải trọng: 50 tấn.
  • Tiến độ thi công: 20 ngày
  • Địa điểm xâu dựng: Thôn Xuân Minh, Xã Xuân Cẩm, Huyện Thường Xuân, Tỉnh Thanh Hóa.

Trả lời

0974 396 879