Công trình: Cho thuê cầu Bailey

Trụ thép hình H300, hệ giằng xà mủ cầu Bailey thủy điện Xuân Minh.

  • Cầu Bailey hệ 3/1 gồm 02 nhịp chiều dài 52.356m, thi công trụ thép hình H300 dài 6.08m, hệ giằng xà mủ.
  • Tải trọng: 50 tấn.
  • Tiến độ thi công: 20 ngày
  • Địa điểm xâu dựng: Thôn Xuân Minh, Xã Xuân Cẩm, Huyện Thường Xuân, Tỉnh Thanh Hóa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0974 396 879