Công trình: Cho thuê cầu tạm đảm bảo giao thông cầu Ba Bọng.

  • Cầu tạm Bailey hệ 3/1 chiều dài 24.924m.
  • Tải trọng: HL93.
  • Tiến độ thi công: 15 ngày
  • Địa điểm xây dựng: Cầu Ba Bọng B3-44 QL 61B, Thị Xã Ngã Năm, Tỉnh Sóc Trăng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0974 396 879