Công trình: Cho thuê dầm cầu tạm Bailey và cung cấp, lắp đặt trụ cầu thép hình – Công trình Thủy Điện Chi Khê

  • Cầu tạm Bailey hệ 2/2 chiều dài 33.798m, hệ 2/1 chiều dài 21.606m, lắp dặt trụ cầu thép hình.
  • Tải trọng: HL93.
  • Tiến độ thi công: 30 ngày
  • Địa điểm xây dựng: Thủy Điện Chi Khê, Xã Chi Khê, Tỉnh Nghệ An.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0974 396 879