Công trình: Cung cấp, vận chuyển, lắp đặt 04 dầm cầu Bailey theo định hình của mỹ tại công trình Sóc Trăng.

  • Cầu Bailey hệ 2/1 bao gồm 02 cầu dài 21.876m, 01 cầu dài 24.924m, 01 cầu dài 40.164m.
  • Tải trọng: 13 tấn.
  • Tiến độ thi công: 45 ngày.
  • Địa điểm xây dựng: Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng.

Trả lời

0974 396 879