Công trình: Cung cấp, vận chuyển, lắp đặt dầm cầu Bailey Dự án Nhà máy điện gió Thanh Phong.

Cầu Bailey hệ 3/1, cầu 01&02 mỗi cầu L=15,780m, cầu 03&04 mỗi cầu L=18,828m.

Tải trọng cầu: HL93.

Tiến độ thi công: 57 ngày.

Địa điểm xây dựng: Xã Thạnh Hải, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre.

Trả lời

0974 396 879