Công trình: Cung cấp, vận chuyển, lắp đặt dầm cầu Bailey theo định hình của Mỹ cho công trình cầu Long An.

  • Cầu tạm Bailey hệ 2/1 gồm 1 nhịp, chiều dài 23.7m. Gia cố mố và trụ cầu cũ.
  • Tải trọng: 30 tấn.
  • Tiến độ thi công: 10 ngày
  • Địa điểm: Công trình cầu Long An, Tỉnh Long An.

Trả lời

0974 396 879