Công trình: Cung cấp, vận chuyển, lắp đặt dầm cầu Bailey theo định hình của Mỹ và trụ kết cấu thép T1, T2 cho công trình Thủy Điện Đồng Văn, Tỉnh Nghệ An.

  • Cầu tạm Bailey hệ 2/1 chiều dài 24.654m, hệ 2/2 chiều dài 30.480m, hệ 2/2 chiều dài 27.702m có tăng cường cứng cho thanh mạ hạ khung Panel cho dầm cầu hệ 2/1. Thi công trụ thép hình T1, T2.
  • Tải trọng: 45 tấn
  • Tiến độ thi công: 32 ngày
  • Địa điểm: Thủy Điện Đồng Văn, Tỉnh Nghệ An

Trả lời

0974 396 879