Công trình: Cung cấp, vận chuyển và lắp đặt hoàn thiện cầu Bailey phục vụ công trình Cầu sắt trong Nông Trường IA PUCH.

Cầu tạm Bailey hệ 2/1 có tăng cường cứng dưới dài 27.972m

Tải trọng: 18 tấn

Tiến độ thi công: thời gian thi công là 12 ngày kể từ ngày bàn giao 2 mố cầu và tối thiểu 1 đường dẫn vào cầu

Địa điểm xây dựng: Xã IA PUCH, Huyện Chư Prông, Tỉnh Gia Lai.

Trả lời

0974 396 879