Công trình: Thi Công công trình đường dẫn tạm đến đến trung tâm bảo dưỡng Tam An

  • Cầu tạm Bailey hệ 2/2, chiều dài 37.116m, có tăng cường cứng ở thanh mạ hạ khung panel, bản dẫn 2 đầu cầu dài dài L=3.03 x 3 = 6.06m
  • Tải trọng: 40 tấn
  • Tiến độ thi công: 45 ngày.
  • Địa điểm XD: Km2+000 – Km4+000, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai.

Trả lời

0974 396 879