Công trình: Xây dựng cầu tạm cầu Động Cao kết nối vào đê Hải Thành Hòa với Hương Lộ 24 thuộc hạng mục Xây dựng đường dân sinh và bến phà kết nối đường tỉnh 913 vào đê Hải Thành Hòa

  • Cầu tạm Bailey hệ 1/1, chiều sài 107.22m, lắp đặt hoàn thiện 4 trụ cầu thép hình
  • Tải trọng: 5 tấn
  • Tiến độ thi công: 35 ngày
  • Địa điểm: Đường kết nối Xã Đông Hải, Huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

Trả lời

0974 396 879