Thi công tại Thủy điện Đồng Nai 5

Chiều dài: 122.460, Chiều rộng làn xe: 3.9m

Tải trọng:HL-93

Kết cấu nhịp: 2/2

Địa điểm: Thủy điện Đồng Nai 5

Thời gian thi công: 20 ngày

Trả lời

0974 396 879